Veelgestelde vragen

Diepgaande informatie over Savitas QR.
Algemene informatie

Wat is Savitas QR?

Een inleiding tot het concept van Savitas QR.

Savitas QR is een sociale innovatie voor het traceren van contacten, ondersteund door minimale technologie.

Savitas QR beschrijft een aanpak voor het anoniem opsporen van contacten, specifiek ontworpen voor implementatie binnen en tussen organisaties. Het doel is om op anonieme wijze potentiële besmettingskansen op te sporen en risicopersonen te informeren, zodat zij eerder de juiste actie kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door zelfisolatie, het bezoeken van een dokter, vaak voordat zij symptomen vertonen. Op deze manier draagt SAVITAS bij aan het afvlakken van de curve. Dit wordt vooral belangrijk wanneer bedrijven moeten terugkeren naar "het nieuwe normale", terwijl het voorkomen of afvlakken van vervolginfectie-uitbarstingen, en om de economie sneller op gang te krijgen.

Terwijl nationale oplossingen op de tekentafel liggen, zijn wij van mening dat organisaties hun eigen lockdown exit-scenario kunnen en moeten voorbereiden - in volledige overeenstemming met eventuele toekomstige federale maatregelen. De bescherming van het welzijn en de privacy van de werknemers moet de kern van een dergelijk initiatief vormen.

Ontdek meer FAQ-inhoud: